Các hoạt động kỷ niệm tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giởi (05/06) và ngày đại dương thế giới (08/06)
25/05/2017
Năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã chọn ngày 08 tháng 06 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Việt Nam là một trong số 9 quốc gia đầu tiên tổ chức các sự kiện chào mừng ngày Đại dương Thế giới vào tháng 6 năm 2009 trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2017 - 2018 “Our oceans, Our future” (Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta) như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho đại dương như đại dương đã và đang chăm sóc chúng ta, bảo vệ đại dương là bảo vệ tương lai của chúng ta. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích giải quyết các vấn đề ô nhiễm biển do chất dẻo và ngăn chặn xả rác ra biển vì một đại dương khỏe mạnh và một tương lai tốt đẹp hơn.

Năm 2017, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đó là “Vì tương lai của chúng ta”. Tỉnh Cà Mau được lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện chính của Tuần lễ. Tuần lễ được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia với việc tham gia hưởng ứng của các bộ, ban, ngành, các địa phương có biển.   

Trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chủ trì tổ chức một số nội dung hoạt động chính sau đây:

- Truyền hình trực tiếp Chương trình Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 và kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới với chủ đề Vì tương lai của chúng ta.

- Lễ ra quân của lực lượng thanh niên tình nguyện viên làm sạch môi trường bãi biển, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực Mít tinh và tại Khu RAMSAR,    địa điểm xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

- Tặng quà, cấp thuốc chữa bệnh cho chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 nhằm mục đích:

- Củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo Việt Nam; tăng cường ý thức chấp hành pháp luật; khuyến khích, đẩy mạnh hơn nữa những hành động, việc làm thiết thực nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

- Nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển trong khu vực.

  - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng. 

Sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) là công việc cần thiết góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên - môi trường biển, ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương trong cả nước./.