Quyết định về việc quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
31/10/2017
Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dùng để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại khu vực các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, chia làm 02 nhóm đối tượng:

 

Nhóm 1: Xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hoặc thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hoặc thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định) dưới 20 tỷ dồng

 

Nhóm 2: các trường hợp còn lại.

 

Hệ số điều chỉnh được quy định cụ thể như sau:

 

Các phường thuộc thành phố Biên Hòa nhóm 1 là 1,43; nhóm 2 là 1,20.

 

Các xã thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh nhóm 1 là 1,32, nhóm 2 là 1,15.

 

Các thị trấn thuộc các huyện, các xã thuộc các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom nhóm 1 là 1,23, nhóm 2 là 1,10.

 

Các xã thuộc huyện Tân Phú, Định Quán nhóm 1 là 1,10; nhóm 2 là 1,00.

 

Các xã còn lại nhóm 1 là 1,16, nhóm 2 là 1,07.

 

Trường hợp thửa đất, khu đất là đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tiếp giáp với hai mặt tiền đường trở lên (đường đã quy định tên trong Bảng giá đất) tại các xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh, các thị trấn thuộc các huyện thì hệ số điều chỉnh giá đất cộng thêm hệ số là 0,1.

 

Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất = Giá đất do UBND tỉnh quy định x hệ số điều chỉnh giá đất.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/6/2017.

 

Chi cục Quản lý đất đai