Triển khai phần mềm kê khai, báo cáo định kỳ trực tuyến lĩnh vực khoáng sản
28/12/2017
Sáng ngày 27/12/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi tập huấn “Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai báo cáo định kỳ trực tuyến lĩnh vực khoáng sản” Phần mềm do Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng nhằm mục đích:

 

  • Giúp cho doanh nghiệp thực hiện các báo cáo định kỳ trong hoạt động khai thác khoáng sản trực tuyến qua mạng internet một cách nhanh chống, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và công sức khi làm các thủ tục hành chính về khoáng sản. 
  •  
  • Giảm thiểu số lượng hồ sơ giấy phải nộp từ các đơn vị có hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đơn vị quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản.
  •  
  • Xây dựng được một hệ thống báo cáo trực tuyến từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
  •  
  • Từ những thông tin thu thập được có thể xuất thành các báo cáo, thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước một cách chính xác, kịp thời, nhanh chóng.
  •  

 

Tham gia buổi tập huấn có hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, các doanh nghiệp được Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện kê khai báo cáo các biểu mẫu: Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo biểu mẫu 01 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT; báo cáo kết quả hoạt động thăm dò khoáng sản theo biểu mẫu 35 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT; báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản theo biểu mẫu 36 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT.

 

Sau khi được tập huấn sử dụng các doanh nghiệp sẽ tiến hành kê khai, báo cáo định kỳ trực tuyến lĩnh vực khoáng sản và Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ thông tin qua số điện thoại: 3894055 hoặc 3823351 để đảm bảo hoạt động của phần mềm đáp ứng yêu cầu kê khai, báo cáo của doanh nghiệp và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 

Quản Hải Yến