HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 08/6 NĂM 2022
22/05/2022
Năm 2022, Liên Hợp quốc lựa chọn chủ đề Ngày Đại dương thế giới (8/6) là “Hồi sinh: Cùng hành động vì Đại dương” (Revitalization: Collective Action f the Ocean) chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (8/6) được lựa chọn là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Các chủ đề cho Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (8/6) nhằm truyền đi thông điệp thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

 

 

Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2022: “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn

với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”

 

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam cần tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường hoạt động kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển. Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường biển phục vụ lợi ích cộng đồng. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường biển như dọn vệ sinh rác thải tại các khu vực: bờ kè biển, khu du lịch, khu neo đậu, cảng cá, chợ đầu mối ven biển, vườn quốc gia. Tổ chức trồng cây xanh chắn xói lở bờ biển,... Rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển. Thực hiện việc lựa chọn, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển (Nguồn: http://www.monre.gov.vn)

p.TTCĐ