“QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC BỀN VỮNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN”: TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
22/05/2022
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đã được các địa phương, đơn vị và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi về chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

 

 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022:

Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn

 

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống,... Đồng thời, kêu gọi người dân cùng hành động để có đủ nước và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh.

 

Nước sạch có vai trò quan trọng trong đời sống và sức khỏe con người, đồng thời cũng là yếu tố gây nên các bệnh lây nhiễm và các bệnh không lây nhiễm nếu việc cấp nước không tuân thủ đảm bảo an toàn, nước bị nhiễm bẩn. Dưới tác động của hoạt động biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài gây sạt lở ven sông suối, sạt lở đất núi làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tại các sông suối. Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, dân số, đô thị khiến nhu cầu về nước sạch ngày càng tăng, tình trạng sử dụng lãng phí,... cùng với việc xả thải không đúng quy định, ý thức bảo vệ nguồn nước của người dân hạn chế, tình trạng đổ rác tại đầu nguồn lưu vực, việc ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng cung cấp nước.

 

Trước những tác dụng quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe, mỗi chúng ta cần sử dụng nước một cách khoa học, tránh lãng phí nguồn tài nguyên nước. Bởi vì “Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình” (Nguồn http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/)./.

 

P.TTCĐ