Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án khu dân cư phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (đối với 04 căn nhà liên kế BN2-LK25 đến BN2-LK28)
02/05/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án khu dân cư phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (đối với 04 căn nhà liên kế BN2-LK25 đến BN2-LK28)
Trần Thanh Tuấn