Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 397222 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 21/05/2009
11/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 397222 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 21/05/2009
Trần Thanh Tuấn