Chính phủ điện tử ngành TNMT: Kỳ vọng đạt mức 4 năm 2015
05/12/2011
Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt quyết tâm đến 2015, triển khai chính phủ điện tử sẽ đạt đến mức độ cao nhất trong cả công tác quản lý điều hành lẫn các dịch vụ công.
Theo ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục CNTT, Phó ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), việc triển khai chính phủ điện tử cho ngành này đang được đẩy mạnh.

Bộ đặt quyết tâm đến năm 2015, triển khai chính phủ điện tử sẽ đạt đến mức độ cao nhất, kể cả công tác quản lý điều hành và các dịch vụ công. Mảng nào khó khăn quá thì cũng phải đạt mức độ 3. Hiện Bộ tập trung triển khai dịch vụ công cho lĩnh vực đất đai, sau đó đến khoáng sản, môi trường.

Để thực hiện mục tiêu này, nhân lực CNTT đang được bổ sung. Hiện nay, Cục CNTT thuộc Bộ có khoảng 200 cán bộ, nhân viên. Mỗi một ngành đều có một trung tâm CNTT khoảng 20 người. Các Sở TNMT các tỉnh đều có trung tâm CNTT, nhân sự từ 20 - 40 người.

Hiện, việc chuyển giao công nghệ trong ngành đang được thúc đẩy. Toàn bộ những phần mềm ứng dụng do doanh nghiệp trong nước phát triển, còn tích hợp hệ thống do các công ty của nước ngoài. Khi chuyển giao từ nước ngoài về thì các đơn vị ở trong bộ sẽ tiến hành nghiên cứu rồi tự chuyển giao cho các địa phương để giảm chi phí.

Sau một thời gian triển khai, bước đầu đã đạt được một số kết quả: đơn giản hóa dịch vụ công cho công dân và doanh nghiệp, loại bỏ các cấp trung gian quản lý không cần thiết, thông tin dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận. Đơn giản, hợp lý hóa quy trình nghiệp vụ cơ quan giảm chi phí hành chính, đáp ứng các nhu cầu của công nhân, doanh nghiệp. Trình độ sử dụng máy tính của cán bộ công chức và người dân đã được nâng cao. Toàn ngành đang quản lý 257 thủ tục hành chính, trong đó đa số có thể cung cấp qua dịch vụ công.

Tiếp cận thông tin qua moblie

Sở TNMT TP.HCM đề xuất đưa các thông tin về đất đai trên mobile, đang có đề tài nghiên cứu về vấn đề này. Khi nghiên cứu xong, sẽ đưa vào thực tiễn và TP.HCM là đơn vị thí điểm, sau đó mới áp dụng cho các đơn vị khác.

Nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện chính phủ điện tử, Bộ TNMT cũng đang đẩy xúc tiến nhiều việc như: xây dựng mạng diện rộng đa dịch vụ, trung tâm ứng dụng điện toán đám mây; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu địa phương về TNMT (cơ bản đã chuyển sang số hóa); triển khai hệ thống một cửa điện tử ở các địa phương; lập dự án mạng thông tin kinh tế hóa ngành TNM nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm ngành đến cộng đồng...

Nguyễn Hà
 (Nguồn:www.pcworld.com.vn)