Nâng cấp và phát triển Atlas Đồng Nai trên nền công nghệ Web
23/12/2014

Hoàn thành và xuất bản từ năm 2005, Atlas Đồng Nai đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân, cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để Atlas Đồng Nai tiếp tục phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, phục vụ thiết thực cho rộng rãi đối tượng sử dụng là người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý Nhà nước; năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai thực hiện Dự án nâng cấp và phát triển Atlas Đồng Nai trên nền web (Web Atlas) với các mục tiêu được định hướng như sau:

 

Web Atlas sau khi hoàn thành có nội dung thiết thực, hữu ích gắn liền và đồng hành cùng với các nhu cầu thực tế của đời sống; giao diện thân thiện, đa tính năng, dễ sử dụng; tốc độ truy cập và tương tác nhanh; các chuyên đề bản đồ được trình bày và hiển thị linh hoạt, có tính thẩm mỹ cao. Số liệu được cập nhật liên tục từ năm 2006 đến nay cho phép người dùng thấy được quá trình diễn biến, phát triển của đối tượng.

 

 

Điểm mới của Web Atlas là việc thực hiện tái cấu trúc nội dung theo hướng xây dựng một bản đồ nền đa tỷ lệ dùng chung cho các chủ đề. Nội dung các chủ đề được được biểu thị cô đọng, thực sự thiết thực và hữu ích, đáp ứng nhu cầu khai thác, nghiên cứu của mọi đối tượng. Web Atlas được nâng cấp các chức năng hiện có như tìm kiếm địa điểm, tạo chuyên đề theo ý muốn của người sử dụng... và xây dựng các chức năng mới: phân tích không gian, tìm đường đi ngắn nhất theo hướng đơn giản, dễ sử dụng. Với việc thiết lập bộ nhớ đệm cho các chế độ hiển thị và kết hợp với cải thiện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng Web Atlas Đồng Nai, thiết thực phục vụ cộng đồng sử dụng trong và ngoài tỉnh.

 

TTKTĐC-NĐ