Đẩy mạnh hiệu quả thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT
17/04/2015

Chiều ngày 16/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa có buổi làm việc với Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT (CTTĐT) về việc triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Biên tập CTTĐT. Tham dự có các thành viên của Ban biên tập là thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ www.monre.gov.vn là điểm truy cập duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Internet, liên kết tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Được thành lập trên cơ sở Trang tin thông tin điện tử Bộ TN&MT, từ tháng 8 năm 2014 đến nay, Cổng TTĐT đã tích cực hoàn thiện các nội dung cơ bản cung cấp trên Cổng, bước đầu  đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ; cũng như các thông tin, dữ liệu công khai theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

 

Cổng TTĐT đã liên tục cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, hoạt động quản lý nhà nước của Bộ,…; cập nhật thường xuyên thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng trên Trang tin Bộ trưởng; thông tin nổi bật về tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại các Bộ, ngành và địa phương... góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Bộ, của ngành tài nguyên và môi trường cũng như đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Bộ - cơ quan Thường trực Cổng TTĐT, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó chánh Văn phòng Bộ đã trình bày tóm tắt kết quả hoạt động cũng như Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban biên tập; các định hướng nội dung thông tin đăng tải trên Cổng TTĐT; phân công và thời gian thực hiện; đồng thời báo cáo và xin ý kiến các Trưởng ban và các thành viên Ban biên tập về một số đề xuất kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện tốt Kế hoạch năm 2015 của Ban Biên tập.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập đều đánh giá cao hoạt động của Cổng TTĐT cũng như kế hoạch của Ban biên tập. Các thông tin tuyên truyền trên Cổng TTĐT đều đảm bảo nhanh chóng, kịp thời chính xác, góp phần tuyên truyền đắc lực cho các hoạt động của Bộ cũng như ngành tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, để Cổng TTĐT hoạt động hiệu quả hơn, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị.

 

Kết luận và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng Ban biên tập nhấn mạnh, CTTĐT tuy mới thành lập nhưng đã hoạt động rất tích cực và đi vào nền nếp; các thông tin được cập nhật và phản ánh kịp thời và chính xác các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ và các lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thông tin trên Cổng TTĐT, hướng tới người dân và doanh nghiệp. Thứ trưởng đánh giá cao Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban biên tập, đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban biên tập.

 

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động năm 2015, Thứ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, bảo đảm việc thu thập, biên tập, phê duyệt và tích cực phối hợp với Cổng TTĐT để đăng tải kịp thời các thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị; cử 01 cán bộ của đơn vị làm đầu mối phối hợp thực hiện. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu phải bảo đảm cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin, dữ liệu là các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; rà soát, bảo đảm đăng tải kịp thời các quy định bắt buộc phải đăng tải công khai theo quy định pháp luật.

 

Nguồn: monre.gov.vn