Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ phòng chống thiên tai
01/08/2016
Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo sớm, chi tiết hơn các hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão lũ để tổ chức phòng tránh hiệu quả.

 

Ông Lê Công Thành, Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

 

Ông Lê Công Thành, Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, thiên tai, biến đổi cực đoan của khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn diễn ra gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bộ đã chỉ đạo Trung tâm theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn dự báo kịp thời diễn biến của 12 đợt không khí lạnh, 01 áp thấp nhiệt đới, 06 đợt nắng nóng, 08 đợt mưa lớn và 05 đợt lũ; theo dõi sát tình hình hạn hán, xâm nhập ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các kịch bản dự báo cho mùa mưa bão năm 2016; kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2016.

 

Bên cạnh đó, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KTTV; ban hành 05 thông tư quy định chi tiết thi hành Luật KTTV; tiếp tục xây dựng Đề án tăng cường mật độ điểm đo khí tượng, đo mưa tự động phục vụ dự báo thời tiết và đảm bảo an toàn hồ chứa.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật KTTV; Luật phòng, chống thiên tai; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật KTTV; Tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia đến năm 2020; đa dạng hóa và xã hội hóa các hoạt động KTTV phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV, cơ sở dữ liệu BĐKH quốc gia; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động KTTV; thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực dự báo khí hậu.

 

Nguồn: www.monre.gov.vn