Đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc của Công ty QUốc Anh Ngọc Hiếu
22/03/2018
Đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc của Công ty QUốc Anh Ngọc Hiếu

 

1, Tên tổ chức đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản: Công ty Quốc Anh Ngọc Hiếu

2. Khoáng sản xin thăm dò: thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu san lấp)

3. Diện tích khu vực thăm dò: 4,5 ha

4. Địa điểm khu vực thăm dò: xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc

5. Thời gian thông báo công khai là 30 ngày kể từ ngày 19/3/2018 (tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầu tiên đề nghi thăm dò khoáng sản)

Trần Thanh Tuấn