Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
11/12/2015

Tại kỳ họp thường kỳ tháng 11 năm 2015, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét thống nhất, lựa chọn tuyên dương dưới cờ 02 tấm gương điển hình có thành tích nổi bật trong công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

 

 

Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường: Ông Lê Viết Hưng tuyên dương 02 tấm gương tiêu biểu tháng 11/2015

 

Tấm gương thứ nhất: Đồng chí Vũ Thị Hậu, đảng viên Chi bộ 3, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất.

 

Với nhiệm vụ được giao là cán bộ tổng hợp của đơn vị, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát và chu đáo trong từng công việc; chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan để nắm bắt và đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo xử lý công việc nhất là các vướng mắc, khó khăn; luôn tận tụy, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp tin tưởng, quý mến.

 

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn tham gia và thực hiện tốt công tác Đảng vụ của Chi bộ theo phân công của Chi ủy; tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

 

Tấm gương thứ hai: Đồng chí Đoàn Thái Hòa, đảng viên Chi bộ 11, Trung tâm Công nghệ Thông tin.

 

Với vai trò là Phó Trưởng phòng Dữ liệu-Lưu trữ, phụ trách công tác Đăng ký đất đai, xét cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng chí đã chủ động tiếp cận, tập trung nghiên cứu, tìm tòi, đưa ra giải pháp phù hợp, trong đó quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai đăng ký đất đai, để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm vật tư; góp phần tích cực trong hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn nêu tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ngoài ra, đồng chí còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm, là hạt nhân trong tổ chức các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng tổ chức đoàn Thanh niên vững mạnh; là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

 

Hà Thị Nhẫn