Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương dưới cơ quý I/2018.
05/09/2018
Hội nghị BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai lần thứ 37 đã xem xét và Quyết định tuyên dương dưới cờ đối với 03 tấm gương điển hình, có thành tích nổi bật về công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong quý I/2018.

 

Tấm gương thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, viên chức thuộc Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất.

 

Với nhiệm vụ là kế toán tổng hợp của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất; đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình, tận tụy với công việc. Trong Quý I/2018, đã nỗ lực tập trung làm việc, kể cả ngày nghỉ để cùng với bộ phận kế toán hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đúng thời gian, kịp thời báo cáo về Sở thẩm định.

 

 Với sự nỗ lực trong công tác, rèn luyện, phấn đấu, ngày 5/5/2018 đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã vinh dự được Chi bộ 3 tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tấm gương thứ 2: Đồng chí Lê Ngọc Hân, đảng viên Chi bộ 8- Chi cục Bảo vệ môi trường

 

Với nhiệm vụ là Phó trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường, đồng chí Lê Ngọc Hân luôn chủ động, tích cực và có nhiều sáng kiến trong công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công về kiểm soát ô nhiêm môi trường.

 

Trong giao tiếp, luôn tận tình, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, phối hợp tốt với đồng nghiệp. Thực hiện tốt nhiệm vụ nêu gương; tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

 

 Tấm gương thứ 3: Đồng chí Nguyễn Thế Bình, đảng viên Chi bộ 11- Trung tâm công nghệ thông tin

 

Với nhiệm vụ là Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, đồng chí đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Được giao chủ trì việc tiếp nhận cấu trúc file, biên tập và thực hiện việc công bố trên hệ thống về bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc khá lớn của 9/11 đơn vị hành chính cấp huyện, góp phần đưa thông tin phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân được kịp thời.

 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được 03 đồng chí Nguyễn Thị  Thu Hà, Lê Ngọc Hân và Nguyễn Thế Bình đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xứng đáng là những tấm gương sáng để mọi người  học tập và noi theo.

 

Một số hình ảnh tại buổi tuyên dương:

 

 

Đồng chí Trần Đình Anh- Văn phòng Đảng ủy-Thông qua Nghị quyết của Đảng ủy và điều hành nghi thức tuyên dương.

 

 

Từ trái qua phải: Tấm gương Chị Nguyễn Thị Thu Hà, NguyễnThế Bình và Lê Ngọc Hân

 

 

Đồng chí Đặng Minh Đức: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương các tấm gương.

 

Hà Thị Nhẫn